76 220 €
80 000 €
Urobili sme veľký krok. Začíname!

Patrik Vnučko Kultúra

ZAMYSLENIE: Verný Metod a intrigán Wiching

Neoddeliteľnou súčasťou veľkolepého príbehu o svätom Cyrilovi a Metodovi sú aj franskí kňazi, najmä biskup Wiching, ktorí dosť brojili proti poslaniu a dielu oboch solúnskych bratov.

Dosiahli, že Metod na svojej ceste z Ríma skončil v kláštornom väzení na juhu dnešného Bavorska. Po svojom príchode späť na Veľkú Moravu si toho tiež dosť preskákal. Po Metodovej smrti biskup Wiching presvedčil Rím, aby zakázal starosloviensku bohoslužbu na Veľkej Morave. U kniežaťa Svätopluka zas dosiahol vyhnanie Metodových žiakov z Veľkej Moravy, no napriek tomu dielo solúnskych bratov pretrvalo až dodnes. Aj my dnes sme jeho ovocím.

Wiching, žiaľ, nakoniec dosiahol, čo chcel, ale história naňho nezabudla; Božie mlyny melú pomaly, ale isto. Wiching predstavuje negatívnou postavou celého príbehu, je intrigánom na biskupskom stolci. A čo Metod? Ani na neho história nezabudla a nakoniec mu dal za pravdu aj Rím. Sv. Metod je žiarivý príklad vytrvalosti, obetavosti, vernosti a svätosti. Neodradilo ho ani väzenie ani prekážky, i keď jeho hrob sa stratil, spomienka na neho pretrvala stáročia. Nevymazal ju ani biskup Wiching, ani obdobie usilovnej maďarizácie. Sám Boh ho poctil i tým, že mu dal účasť na svojom Kristovom kríži, ktorý Metod niesol statočne. Metod vyšiel z tejto skúšky ako osobnosť svetového formátu, na ktorého môžeme byť ozaj hrdí.

" Aj to zlo, ktoré popáchal Wiching a jemu podobní, nakoniec dobrotivý Boh obrátil na dobro."

Rovnako to platí aj o postoji Metodových učeníkov. Keď ich vyhnali z Veľkej Moravy, nezanevreli ani na Boha, ani na Cirkev. Vo svojom diele pokračovali ďalej v šľapajach oboch svätých bratov a Boh ich pôsobeniu požehnal mimo územia Veľkej Moravy.

Samozrejme, že aj dobrotivý Boh zohráva ako Pán dejín a časov svoju úlohu v tomto príbehu. Aj keď dopustí, nikdy neopustí. Aj to zlo, ktoré popáchal Wiching a jemu podobní, nakoniec dobrotivý Boh obrátil na dobro. Rozohnanie učeníkov solúnskych bratov bolo vlastne rozsiatim semena, z ktorého postupne vyrástli ďalšie slovanské stromy v Božej záhrade.

Dnes, keď začíname rok sv. Cyrila a Metoda, nezaškodí si pripomenúť aj Wichinga, ktorý je súčasťou ich i nášho národného príbehu. Keďže história sa neraz opakuje, možno konštatovať, že každá doba (aj tá naša) má svojich Wichingov i svojich Metodov... Prosme počas tohto roku a zo všetkých síl sa aj o to usilujme, aby sme nekráčali Wichingovou cestou, ale cestou, ktorú nám vytýčili sv. Cyril a Metod a ich žiaci, lebo to je cesta Kristova, cesta evanjelia.

Patrik Vnučko, OP
Autor je dominikánsky kňaz

Foto: wikimedia.org

Potrebujeme vašu pomoc

Tento článok prináša nová redakcia Konzervatívneho denníka. Naším cieľom je prinášať viac kvalitných článkov a spravodajských informácií a rozširovať redakciu tak, aby sme vám mohli od septembra prinášať plnohodnotné konzervatívne správy.
Lukáš Obšitník, šéfredaktor

Bez vás to nepôjde

Pridajte sa k našim pravidelným prispievateľom alebo vložte svoj email a pomôžte šíriť dobré myšlienky.

Podporte nás
Novinky e-mailom
Slovensko je o krok bližšie ku Konzervatívnemu denníku.
Naším cieľom je nárast počtu článkov a spravodajstva a od septembra budeme prinášať plnohodnotné konzervatívne témy, ktoré inde nenájdete.
Sem vložte svoj e-mail a budeme vás informovať, ako vzniká Konzervatívny denník.
Ďakujeme
Konzervatívny denník už urobil prvý krok. Zamestnali sme prvých redaktorov,
prinášame spravodajstvo a myslíme to naozaj vážne.
Teraz potrebujeme vašu podporu.
Podporte nás tak, ako práve môžete.
Finančnou podporou alebo zdieľaním medzi vašimi známymi.